komora kriogeniczna

Model komory KG-7 służy do krioterapii ogólnoustrojowej. Komory produkowane w Polsce i wykorzystują polską myśl techniczna. Wykorzystywane są w kilku ośrodkach terapeutycznych w Polsce. O ich solidności wykonania świadczy bezawaryjna wieloletnia praca.

Cechy charakterystyczne dla tych komór to:

  • szybki czas schładzania kriokomory,
  • ekonomiczna eksploatacja – niewielkie zużycie medium chłodzącego,
  • brak efektów ubocznych w postaci oblodzenia nawet po długim czasie działania urządzenia,
  • mobilność urządzenia – szybkie przygotowanie urządzenia do ponownego użycia,
  • ogólnodostępność- usytuowanie na poziomie “0”- brak barier dla osób niepełnosprawnych.

Komory posiadają certyfikat weryfikacji CE - wyroby medyczne, wydanym przez Polskie Centrum Badań i Weryfikacji S.A.

 

  • kriokomora_1